Privacybeleid

Focus Drink, gevestigd te Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Contactgegevens:
Focus Drink,
gevestigd te Uithoorn.
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Focus Drink verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Focus Drink verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Focus Drink analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Focus Drink volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Focus Drink verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Focus Drink neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Focus Drink) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Focus Drink bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn die door de Nederlandse wet is vastgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Focus Drink verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Focus Drink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website, https://focusdrink.nl/, (hierna: “de website”) maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd). Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.


WooCommerce

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WooCommerce voor webshop management.

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
wc_cart_hash_*
Vervaldatum
sessie
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
woocommerce_items_in_cart
Vervaldatum
sessie
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
woocommerce_cart_hash
Vervaldatum
1 dag
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
wp_woocommerce_session_*
Vervaldatum
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
Naam
wc_fragments_*
Vervaldatum
permanent
Functie
Naam
wc_cart_created
Vervaldatum
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina

WordPress

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling.

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
wordpress_test_cookie
Vervaldatum
geen
Functie
Checkt of cookies kunnen worden geplaatst
Naam
wordpress_logged_in_*
Vervaldatum
sessie
Functie
Ingelogd houden van gebruikers

Automattic

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Automattic voor website ontwikkeling.

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Automattic Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
tk_ai
Vervaldatum
sessie
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID

Visual Composer

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Visual Composer voor website ontwerp.

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
vchideactivationmsg_vc11
Vervaldatum
30 dagen
Functie
Opslaan van een versienummer voor updates

CloudFlare

Functioneel

Gebruik

We gebruiken CloudFlare voor content distributie netwerk (CDN) diensten.

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de CloudFlare Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
__cf_bm
Vervaldatum
30 minuten
Functie

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
cfEmail
Vervaldatum
Functie
Naam
_grecaptcha
Vervaldatum
Functie
Naam
last_tab
Vervaldatum
Functie
Naam
complianz_policy_id
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
_ga_FV6XJMR6SL
Vervaldatum
Functie
Naam
_ga
Vervaldatum
Functie
Naam
complianz_consent_status
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cf_clearance
Vervaldatum
Functie
Naam
cmplz_functional
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_policy_id
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_statistics-anonymous
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_consent_status
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_marketing
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_preferences
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_statistics
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
/wp-admin/admin.php-elfinder-toolbarhideswp_file_manager
Vervaldatum
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_4
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_0
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplzFormValues
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_1
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
/wp-admin/admin.php-elfinder-lastdirwp_file_manager
Vervaldatum
Functie
Naam
cmplzDashboardDefaultsSet
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_layout
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_2
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_3
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
wp-api-schema-modelhttps://focusdrink.nl/wp-json/wp/v2/
Vervaldatum
Functie
Naam
us_cookie_notice_accepted
Vervaldatum
Functie
Naam
PHPSESSID
Vervaldatum
Functie
Naam
ucp_tabs
Vervaldatum
Functie
Naam
wp-autosave-1
Vervaldatum
Functie
Naam
cmplz_choice
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
mailchimp_landing_site
Vervaldatum
Functie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Focus Drink en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Focus Drink wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Focus Drink neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Wijzigingen

De laatste wijziging was op 19 mei 2021. De belangrijkste wijzigingen per versie:

 • 19 mei 2021: Cookie-beheer overgedragen aan Complianz.
 • 17 november 2020: Privacy policy voor Focus Drink toegevoegd.
Menu